Polityka prywatności Sklepu Internetowego GRALKO.pl

I. Omawiana Polityka prywatności dostarczona przez Serwis Usługodawcy (zwany dalej “Serwisem”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie nakłada żadnych obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Jej celem jest klarowne przedstawienie zasad funkcjonowania Serwisu, niezależnie od tego, czy jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej czy w formie aplikacji mobilnej. Również definiuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz ich przetwarzania (przy czym aktualność pewnych zapisów może zależeć od dostępności bieżących usług lub funkcjonalności dostępnych w Serwisie lub uruchomienia przez nas aplikacji mobilnej).

II. Informujemy Cię, kto jest administratorem Twoich danych osobowych. To Usługodawca, czyli GRALKO Konrad Grabia z siedzibą w Chojne (98-200), ul. Różana 10, NIP: 8272276915 BDO: 000568859 REGON: 101 601 431. Możesz się z nimi skontaktować pod adresem e-mail: biuro@gralko.pl lub numerem telefonu +48 666 353 889 (opłata jak za standardowe połączenie – zgodnie z cennikiem operatora) (dalej nazywany “Administratorem”)

III. Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i zgodności z prawem w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane dalej “RODO”) oraz obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Termin “Dane Osobowe” odnosi się do informacji o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich danych jak imię i nazwisko. Ponadto, Administrator chroni nie tylko osoby, które odwiedzają Serwis, ale również użytkowników (nazywanych wspólnie “Użytkownikami”), którzy dostarczyli swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą innych kanałów komunikacji, takich jak:

 1. strony internetowe oraz wszelkie strony oznaczone lub współoznaczone marką Meta (wcześniej znane jako Facebook), których działanie opiera się na przepisach dostarczonych przez Meta Platforms Inc. lub Meta Platforms Ireland Limited (zwane dalej “Produktami firmy Meta”). To obejmuje także funkcję Facebook Lead Ads, służącą do bezpośredniego marketingu produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony i wykorzystywania Danych Osobowych przez Produkty firmy Meta są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Produktów firmy Meta dotyczących Danych Osobowych.
 2. aplikacje umożliwiające Administratorowi prowadzenie kampanii reklamowych, w tym konkursów, w ramach Produktów firmy Meta.

IV. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje informacje osobowe mogą być wykorzystywane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych, w zależności od wykorzystywanych funkcji Serwisu. Obejmuje to realizację usług elektronicznych dostępnych w naszym Serwisie, umów sprzedaży, działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, poprawy jakości usług, wypełnienia obowiązków prawnych i wykrywania nadużyć. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

 1. Usługi elektroniczne Twoje dane osobowe, które są zbierane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje gromadzone za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, które mogą być związane z konkretną osobą (zgodnie z zakresem zgody na ich wykorzystanie), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach: a. Realizacja umowy o świadczenie usług elektronicznych, zapewniając Ci dostęp do treści udostępnianych w naszym Serwisie zgodnie z regulaminem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność do wykonania umowy, którą zawierasz korzystając z funkcji Serwisu. b. Działania marketingowe Administratora. Obejmuje to prezentację reklam i ofert naszej firmy dostosowanych do Twoich zainteresowań, w oparciu o profilowanie. Analizujemy Twoją aktywność, aby lepiej dostosować reklamy do ogólnych grup naszych Użytkowników. Przeprowadzamy te działania w sposób, który nie wpływa istotnie na Twoje decyzje zakupowe. Podstawa prawna tych działań: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z Grupy Kapitałowej CCC lub partnerów).

c. Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną. Bez tych danych nie możemy świadczyć usług, a Ty nie możesz z nich korzystać.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a w przypadku działań marketingowych – do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jednak w pewnych przypadkach możemy przechowywać dane osobowe dłużej zgodnie z przepisami prawa, np. kodeksem cywilnym lub na potrzeby innych uzasadnionych interesów. Termin przechowywania danych zawsze zależy od konkretnego przypadku.

Szczegółowe informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych znajdziesz w punkcie VI Polityki, a informacje o ewentualnym przekazywaniu danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdziesz w punkcie VII Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych opisane są w punkcie VIII Polityki.

2.KONTO

 1. Podczas korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie, masz możliwość utworzenia swojego konta. Twoje informacje osobowe, które podajesz w związku z rejestracją i korzystaniem z konta oraz z naszego Serwisu, mogą być wykorzystywane w następujących celach:
 2. Zarządzanie Twoim kontem, abyś mógł/mogła cieszyć się korzyściami, które oferuje (np. składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularzy za każdym razem, dostęp do historii zakupów, zarządzanie zgodami w Serwisie itp.) oraz umożliwienie korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – konieczność do wykonania umowy, którą zawierasz, zakładając konto i akceptując regulamin.
 3. Działania marketingowe Administratora, firmy GRALKO Konrad Grabia. Obejmuje to prezentację reklam i ofert w oparciu o profilowanie. Analizujemy Twoją aktywność, aby lepiej dostosować reklamy do ogólnych grup naszych Użytkowników. Przeprowadzamy te działania w sposób, który nie istotnie wpływa na Twoje decyzje zakupowe. Podstawa prawna tych działań: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora).
 4. Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.

Twoje dane osobowe możemy również pozyskiwać, gdy korzystasz z opcji rejestracji lub logowania się do konta za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających oferowanych przez inne podmioty niezależne od Administratora, takie jak Apple lub Meta (Facebook). W takim przypadku zbieramy Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko lub nazwa użytkownika oraz adres e-mail. Niektóre funkcje mogą również umożliwiać przekazywanie opublikowanego przez Ciebie awatara.

W przypadku korzystania z tych usług, nie jest konieczna dodatkowa rejestracja w naszym Sklepie. Zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu, gdzie możesz się zalogować za pomocą istniejącego konta. Wtedy dane z konta użytkownika w serwisie zewnętrznym są łączone z naszą usługą. Otrzymujemy wtedy Twój adres e-mail, podany podczas rejestracji w serwisie zewnętrznym, oraz dodatkowe informacje udostępniane przez Ciebie podczas uwierzytelniania konta w serwisie zewnętrznym. Usługi logowania dostarczane przez podmioty trzecie pozwalają nam uprościć proces logowania dla nowych użytkowników, którzy nie chcą zakładać nowego konta w naszych Usługach.

Możesz w każdym momencie odłączyć swoje konta w usłudze logowania podmiotów trzecich od swojego konta w Sklepie Internetowym. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 • Apple: [link do regulaminu Apple]
 • Facebook: [link do regulaminu Facebooka]

Wszystkie te dane osobowe przypisujemy do Twojego konta i przetwarzamy w celach opisanych w punktach 1-3 powyżej.

Pamiętaj, że korzystanie z zewnętrznych usług uwierzytelniających może wiązać się z dostępem do Twoich danych osobowych przez ich dostawców, dlatego koniecznie zapoznaj się z regulaminem i zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez podmioty oferujące takie usługi.

Podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail, jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie.

Twoje dane będziemy zasadniczo przetwarzać przez okres korzystania z Twojego konta (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Serwisu, w celu zwiększenia ochrony danych), a w przypadku działań marketingowych – do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Jednak w pewnych przypadkach możemy przechowywać dane osobowe dłużej zgodnie z przepisami prawa, np. kodeksem cywilnym, lub na potrzeby innych uzasadnionych interesów. Termin przechowywania danych zawsze zależy od konkretnego przypadku.

Szczegółowe informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych znajdziesz w punkcie VI niniejszej Polityki, a informacje o ewentualnym przekazywaniu danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdziesz w punkcie VII niniejszej Polityki.

 3. NEWSLETTER  

Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz podczas zapisu na Newsletter, mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Realizacja umowy o dostarczanie Newslettera. Oznacza to, że potrzebujemy Twoich danych, aby dostarczać Ci Newsletter, na przykład za pomocą e-maili, wiadomości SMS, MMS, powiadomień push lub komunikatorów przypisanych do Twojego numeru telefonu, takich jak Messenger lub WhatsApp. Dzięki temu możemy przekazywać Ci atrakcyjne reklamy i oferty, w tym rabaty. Oczywiście masz pełne prawo zrezygnować z otrzymywania Newslettera w dowolnym momencie.
 2. Personalizacja Newslettera poprzez profilowanie. Analizujemy Twoją aktywność, aby lepiej dostosować zawartość Newslettera do określonych, ogólnych grup naszych odbiorców. Na przykład, treść Newslettera dla mężczyzn może być inna niż dla kobiet. Analizujemy Twoje działania także po to, aby tworzyć i prezentować Ci reklamy i oferty, w tym rabaty, dostosowane do Twoich preferencji. Na przykład, możemy zaproponować Ci korzystną ofertę obuwia, bazując na Twojej historii zakupów i zachowaniach na naszej stronie internetowej. Jednak nasze działania nie mają znaczącego wpływu na Twoje decyzje zakupowe.
 3. Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z relacją między Tobą a Administratorem.

Podanie Danych Osobowych, takich jak imię i adres e-mail, jest dobrowolne, ale konieczne, aby zapisywać się na Newsletter.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu, gdy zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania Newslettera, zgłosisz sprzeciw, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa, na przykład podatkowe i rachunkowe. Jeśli korzystanie z Newslettera wiązałoby się z dodatkowymi korzyściami, takimi jak rabaty lub kody promocyjne, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres. Ponadto, dane mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres przedawnienia, określony przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym.

Szczegółowe informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych znajdziesz w punkcie VI tej Polityki, a informacje o ewentualnym przekazywaniu danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdziesz w punkcie VII.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały opisane w punkcie VIII tej Polityki.

4. TECHNICZNE POWIADOMIENIA O PRODUKTACH (NP. O DOSTĘPNOŚCI / CENIE)  

Twoje Dane Osobowe, które udostępniasz w celu otrzymania powiadomienia o produktach, takich jak dostępność lub cena produktu, mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Przesyłanie powiadomień. Oznacza to, że potrzebujemy Twoich danych, aby dostarczyć Ci informacje o produkcie, na przykład informacje o jego dostępności lub cenie. Jest to konieczne do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o produkcie.
 2. Działania marketingowe. Administrator może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do działań marketingowych. Mogą to być między innymi oferty promocyjne czy reklamy. Podstawą prawną dla tych działań jest uzasadniony interes Administratora.
 3. Ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń. Dane te mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygania ewentualnych sporów lub dochodzenia roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem. Podstawą prawną jest tutaj uzasadniony interes Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne, aby otrzymać powiadomienie o dostępności produktu.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przesłania Ci informacji o produkcie. Okres ten może różnić się w zależności od konkretnego produktu, na który się zapisujesz. Dane mogą być także przechowywane przez dłuższy okres, jeśli przepisy prawa będą tego wymagać, na przykład w celach podatkowych lub rachunkowych. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia, określony przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym.

Szczegółowe informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych znajdziesz w punkcie VI tej Polityki, a informacje o ewentualnym przekazywaniu danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdziesz w punkcie VII.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały opisane w punkcie VIII tej Polityki.

5. OPINIE I KOMENTARZE

W ramach korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie masz możliwość dodawania swoich opinii i komentarzy dotyczących naszych produktów. Jeśli wskutek tych opinii istnieje możliwość identyfikacji Twojej osoby, Twoje Dane Osobowe mogą być lub mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

 1. Umożliwienie Ci publikowania informacji, takich jak opinie i komentarze, dotyczących naszych produktów. Jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawierasz korzystając z tej funkcji Serwisu. Realizacja umowy obejmuje również przechowywanie Danych Osobowych, które dobrowolnie udostępniasz poprzez narzędzia udostępnione w Serwisie.
 2. Ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem. Podstawą prawną jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie Danych Osobowych, takich jak pseudonim i adres e-mail, jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu dodania opinii lub komentarza dotyczącego naszych produktów i usług.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku działań marketingowych – do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeśli przepisy prawne będą wymagać dłuższego przechowywania danych, na przykład w celach podatkowych lub rachunkowych, lub jeśli będziemy musieli zachować dane na wypadek ewentualnych roszczeń, to dane będą przechowywane przez dłuższy okres, określony przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym.

Informacje dotyczące odbiorców Twoich danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Informacje na temat ewentualnego przekazywania Twoich Danych Osobowych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały szczegółowo opisane w punkcie VII tej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII tej Polityki.

6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

Twoje Dane Osobowe, które zostały zebrane w związku z dokonaniem zamówienia, podlegają lub mogą być poddane przetwarzaniu w następujących celach:

 1. Realizacja Twojego zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności poprzez potwierdzenie złożenia zamówienia, dostarczenie produktów do Ciebie lub wybranego punktu odbioru oraz kontakt w razie potrzeby w tej sprawie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz w momencie składania zamówienia.
 2. Działania marketingowe podejmowane przez Administratora. Te działania obejmują prezentowanie Ci reklam i ofert (w tym rabatów), dostosowanych do Twoich zainteresowań na podstawie profilowania. W ramach profilowania analizujemy Twoją aktywność, co umożliwia lepsze dostosowanie ofert do ogólnych grup naszych Klientów. Na przykład różne reklamy mogą być kierowane do mężczyzn, a inne do kobiet. To przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora. Warto zaznaczyć, że te działania nie mają znaczącego wpływu na Twoje decyzje zakupowe.
 3. Ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także rozpatrywanie reklamacji i zwrotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. To przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie Danych Osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail i numer telefonu, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu złożenia zamówienia.

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz zgodnie z określeniami przepisów prawa. Na przykład, w zakresie dowodów księgowych, dane te będą przechowywane przez co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowa została ostatecznie zakończona lub rozliczona. W przypadku działań marketingowych dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli przepisy prawne będą wymagać dłuższego przechowywania danych, na przykład w celach podatkowych lub rachunkowych, lub jeśli dane zostaną zachowane na wypadek ewentualnych roszczeń, to termin przechowywania zostanie określony przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym.

Szczegółowe informacje na temat ewentualnego przekazywania Twoich Danych Osobowych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostały zawarte w punkcie VII niniejszej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały opisane szczegółowo w punkcie VIII niniejszej Polityki.

7. REKLAMACJE

Twoje Dane Osobowe, które dostarczyłeś lub które zostały pozyskane podczas procesu reklamacji oraz ewentualnej dalszej komunikacji, mogą być wykorzystywane w poniższych celach:

 1. Rozpatrzenie Twojej reklamacji – jest to konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, nałożonego na Administratora, co stanowi podstawę prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem – jest to realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie Danych Osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres dostawy i numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu płatności gotówką przy odbiorze, jest dobrowolne, jednak może być niezbędne w celu złożenia reklamacji.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba że przepisy prawa nakładają obowiązek dłuższego przechowywania tych danych (np. zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się co najmniej przez 1 rok po zakończeniu terminu rękojmi lub rozpatrzeniu reklamacji – okres ten oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) lub w celu zachowania ich na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia, zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym. W każdym przypadku decyduje dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców Twoich danych osobowych zostały dokładnie opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały opisane szczegółowo w punkcie VIII niniejszej Polityki.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Twoje Dane Osobowe, które dostarczyłeś w związku z odstąpieniem od umowy oraz wszelkie informacje zgromadzone podczas ewentualnej dalszej komunikacji, mogą być używane w celach następujących:

 1. Obsługa złożonego przez Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – jest to niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co stanowi podstawę prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 2. Ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem – jest to realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie Danych Osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres dostawy/adres e-mail oraz numer rachunku bankowego w przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu dokonania odstąpienia od umowy.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres obsługi złożonego przez Ciebie oświadczenia oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, które nakładają na nas obowiązek dłuższego przechowywania tych danych (na przykład, zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokumenty dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona). Alternatywnie dane mogą być przechowywane dłużej w celu zachowania ich na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia, zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym. W każdym przypadku decyduje dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat odbiorców Twoich danych osobowych zostały dokładnie opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały opisane szczegółowo w punkcie VIII niniejszej Polityki.

10. KONTAKT

Twoje Dane Osobowe, które dostarczyłeś w celu nawiązania kontaktu z nami, na przykład poprzez formularz kontaktowy, oraz wszelkie informacje zebrane w trakcie dalszej komunikacji, mogą być używane w celach poniższych:

 1. Komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – jest to realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. W zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. W zależności od treści Twojej wiadomości: działania marketingowe Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza uzasadniony interes Administratora.
 4. Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem – jest to realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co stanowi podstawę prawną opartą na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie Danych Osobowych, takich jak nick czy adres e-mail, jest dobrowolne, ale może być konieczne do skutecznej komunikacji z nami.

Podstawowo będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia komunikacji z Tobą. W przypadku działań marketingowych dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą wymagać dłuższego przechowywania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej w celu ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z określonymi przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym. W każdym przypadku ostateczny termin przechowywania Danych Osobowych będzie zależał od dłuższego z wymienionych okresów.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały opisane szczegółowo w punkcie VIII niniejszej Polityki.

11. CHAT  

Twoje informacje osobowe, które przekazujesz za pomocą czatu prowadzonego przez nas (na przykład przy użyciu wirtualnego asystenta dostępnego na naszej stronie internetowej lub funkcji Messenger), są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Obsługa Twojego zapytania poprzez czat – podstawą prawną tego działania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. W zależności od treści komunikacji, podejmowanie działań na Twoją prośbę przed zawarciem odpowiedniej umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 3. W zależności od treści Twojej wiadomości: działania marketingowe Administratora – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza uzasadniony interes Administratora.
 4. Ustalanie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem – jest to realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podawanie informacji, takich jak pseudonim czy adres e-mail w ramach komunikacji za pośrednictwem czatu (na przykład w związku z reklamacją), jest dobrowolne, ale może być konieczne do skutecznego korzystania z funkcji czatu (efektywnej komunikacji z nami).

Nasz wirtualny asystent zbiera różne rodzaje informacji, które ogólnie nie są Twoimi Danymi Osobowymi (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Jednak w niektórych przypadkach, na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas korzystania z czatu, możliwa jest Twoja identyfikacja. Właścicielem tej funkcji oraz administratorem Twoich Danych Osobowych związanych z jej użytkowaniem jest także Zowie Inc. (więcej informacji na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez tę spółkę znajdziesz tutaj: https://getzowie.com/privacy-policy/).

Podstawowo będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu zakończenia komunikacji z Tobą. W przypadku działań marketingowych dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą wymagać dłuższego przechowywania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej w celu ewentualnych przyszłych roszczeń, zgodnie z określonymi przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym. W każdym przypadku ostateczny termin przechowywania Twoich Danych Osobowych będzie zależał od dłuższego z wymienionych okresów.

Informacje o odbiorcach Twoich Danych Osobowych zostały dokładnie opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki. Prawa przysługujące Tobie w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

12. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje dane osobowe, w tym informacje, które udostępniasz, odwiedzając nasze profile na mediach społecznościowych (na przykład komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe), są lub mogą być przetwarzane w celu:

 1. Umożliwienia Ci korzystania z naszych profili poprzez zapewnienie informacji o naszych inicjatywach, aktywności oraz promocji różnych wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną tego działania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej w postaci promocji marki i poprawy jakości świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Zawarcia i realizacji umowy dotyczącej wykorzystania Twoich zdjęć, które przekażesz nam lub oznaczysz odpowiednim hasztagiem, w szczególności na naszym koncie na Instagramie oraz w innych materiałach promocyjnych. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza wykonanie umowy licencji między nami.
 3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z relacji między Tobą a Administratorem. Podstawą prawną tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podawanie Twoich Danych Osobowych, takich jak nick czy adres e-mail w ramach aktywności na naszych profilach na mediach społecznościowych, jest dobrowolne, ale konieczne do pełnego korzystania z funkcji tych profili. Administrator gromadzi także dane związane z komunikacją, treściami i innymi informacjami przekazywanymi bezpośrednio przez użytkowników, na przykład poprzez publikację treści na fanpage’ach, profilach lub wysyłanie wiadomości prywatnych. Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym, mamy również dostęp do informacji, które udostępniłeś jako publiczne, takie jak nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz treści udostępniane publicznie.

Podczas korzystania z fanpage’ów i profili na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok, te platformy wykorzystują pliki cookie i inne technologie do monitorowania Twojego zachowania. Dzięki temu otrzymujemy anonimowe dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających nasze profile, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. Nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez Facebook w celu tworzenia statystyk. Przetwarzanie danych w celu tworzenia tych statystyk jest odpowiedzialnością Facebooka/Instagrama. Te statystyki pomagają nam dostosowywać treści publikowane na naszych profilach do zainteresowań i nawyków odwiedzających nasze media społecznościowe.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy zgodnie z pkt 2 powyżej, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy. W pozostałym zakresie będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych powyżej, chyba że skutecznie zgłosisz

17. REMARKETING  

Twoje dane osobowe, które są zbierane podczas Twojej aktywności w Serwisie, w tym informacje gromadzone za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, które mogą być zidentyfikowane z konkretną osobą (w zależności od zakresu Twojej zgody na ich użycie), są lub mogą być przetwarzane w celu:

 1. Zachęcenia Ciebie do powrotu do naszego Serwisu, umożliwienia kontynuowania przerwanego procesu zakupu (np. gdy strona internetowa została zamknięta, co spowodowało “porzucenie” koszyka). W szczególności chcemy dostarczyć Ci dedykowane, spersonalizowane wiadomości e-mail dostosowane do etapu, na którym zakończyłaś/zakończyłeś zakupy. Naszym celem jest oszczędzenie Twego czasu, zapewniając, że nie przegapisz okazji do dokończenia już rozpoczętego i często zaawansowanego procesu zakupów, który zazwyczaj wymagał od Ciebie wysiłku, takiego jak wyszukiwanie odpowiednich produktów, ich porównywanie i dodawanie do koszyka. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes Administratora.
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z relacjami między Tobą a Administratorem. Podstawą prawną tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu realizacji naszych działań w obszarze remarketingu.

Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przetwarzania danych lub będziemy przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia, zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym. W każdym przypadku decyduje dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

Informacje na temat odbiorców Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

18. RETARGETING  

W zależności od zakresu, na jaki wyrażasz zgodę na stosowanie technologii plików cookies lub podobnych narzędzi, te pliki gromadzą różnorodne informacje, które ogólnie nie pozwalają na Twoją identyfikację. Niemniej jednak, jeśli informacje zbierane za pomocą plików cookies lub podobnych narzędzi mogą być skojarzone z Tobą i Twoją aktywnością w Serwisie, wówczas takie dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. Dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych, kiedy odwiedzasz inne strony internetowe.Przykładowo, na innych stronach internetowych możesz zobaczyć reklamy produktów, które przeglądałaś/przeglądałeś wcześniej w naszym Serwisie. Działamy w ten sposób, ponieważ wierzymy, że bardziej atrakcyjne i odpowiednie reklamy, dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb zidentyfikowanych na podstawie analizy Twojego wcześniejszego zachowania, są bardziej korzystne (reklamy niezwiązane z Twoimi zainteresowaniami i potrzebami mogłyby być uciążliwe). Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora. Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z relacjami między Tobą a Administratorem. Podstawą prawną tego celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zapewnienia, że reklamy wyświetlane Tobie są jak najbardziej odpowiednie i mało uciążliwe.

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przetwarzania danych lub będziemy przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza kodeksem cywilnym. W każdym przypadku dłuższy okres przechowywania danych osobowych zostaje uwzględniony.

Informacje na temat odbiorców Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VIII niniejszej Polityki.

V. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stale rozszerza zakres dostępnych usług dla Użytkowników. W przypadku wprowadzenia nowych usług, ten dokument zostanie dostosowany i zaktualizowany.

Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Administrator udziela dokładnych informacji o przetwarzaniu tych danych osobom, których dane są przetwarzane.

Wszelkie regulaminy dotyczące promocji, konkursów, formularzy rejestracyjnych, reklamacji i innych zawierają odniesienia do tego dokumentu lub bardziej szczegółowe przepisy. Te przepisy mogą precyzować, kto są odbiorcami danych lub zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

VI. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo lista osób lub instytucji, które otrzymują Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora, jest głównie określana przez rodzaj usług, z których korzystasz.

Ta lista odbiorców danych jest również formowana na podstawie Twojej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto może być dostosowywana w zależności od Twoich działań podejmowanych w Serwisie.

W procesie przetwarzania Danych Osobowych w pewnym zakresie mogą uczestniczyć podmioty, które pomagają nam w świadczeniu usług i zarządzaniu Serwisem. Na przykład, wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a także w działaniach marketingowych, w których mogą brać udział przy komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem wirtualnego asystenta dostępnego w Serwisie. Wprowadzają też mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak reCAPTCHA. Ponadto, firmy utrzymujące oprogramowanie, doradcy prawni, dostawcy usług hostingowych, firmy kurierskie, pośrednicy płatności, oraz inni mogą być zaangażowani w proces przetwarzania danych.

W kontekście działań marketingowych Administrator korzysta głównie z usług firm trzecich, które wykorzystują pliki cookies lub podobne technologie na stronie internetowej Serwisu. Pełny katalog tych podmiotów można znaleźć w Polityce Cookies oraz związanej z nią belce cookies.

VII. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Podczas wykorzystywania narzędzi dostarczanych przez firmy takie jak Google, Meta (Facebook, Instagram), TikTok, Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, szczególnie do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym partner współpracujący z nami wykorzystuje narzędzia do przetwarzania Danych Osobowych.

W każdym przypadku, gdy dane są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosujemy niezbędne środki ochrony, w tym standardowe klauzule ochrony danych, które zostały przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowo, aby zapewnić ochronę Twoich Danych Osobowych podczas ich przesyłania i po ich otrzymaniu, stosujemy ogólnie uznawane standardy, które spełniają wymogi zawarte w RODO oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń związanych z transferem Twoich Danych Osobowych do państwa trzeciego, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie II naszej Polityki.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik ma zawsze prawo do:

 1. Zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Przenoszenia swoich Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy, na przykład do innego administratora.
 3. Uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych, co obejmuje prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzanych danych lub ich kopii.
 4. Złożenia żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, na przykład w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, lub ich usunięcia, jeśli były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Cofnięcia zgody udzielonej Administratorowi w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, o ile nie istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające pierwszeństwo przed interesami Użytkownika. Jeśli Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych w tym zakresie, włączając w to profilowanie. W takim przypadku Dane Osobowe nie mogą być już przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

IX. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator, mając na uwadze swoją wiedzę techniczną, koszty wdrożenia, a także charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności różnych osób fizycznych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwą ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. Ta ochrona jest dostosowana do poziomu zagrożeń oraz rodzaju danych objętych ochroną. Administrator szczególnie dba o zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych, ich kradzieżą, nielegalnym przetwarzaniem, naruszeniem obowiązujących przepisów, a także ich modyfikacją, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie informacji na temat używanych środków technicznych i organizacyjnych, które służą ochronie przetwarzania danych, może wpłynąć negatywnie na ich skuteczność, co z kolei może zagrozić właściwej ochronie Danych Osobowych. Administrator zapewnia odpowiednie informacje na temat środków technicznych, które zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi do przesyłanych elektronicznie Danych Osobowych, takie jak:

 • Zabezpieczenia zbioru danych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Użycie certyfikatu SSL na stronach Serwisu, na których przekazywane są Dane Osobowe.

XII. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

XIII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2023 r